Bibliografija

Pedofilija i Crkva, Crkva u svijetu, Vol.45 No.2, 2010, 139-142

“Komunikacija u svećeničkoj službi”, Vjesnik Nadbiskupije 3/2010, 197-206

Logoterapija i savjest. Uloga savjesti u čovjekovoj potrazi za smislom, u: Fenomen savjesti, Zbornik radova teološkog simpozija, prir. N.Bižaca, J. Dukić i J. Garmaz, Crkva u svijetu, Split, 2011., str. 189-211.

Razumijemo li se dok govorimo? Različiti kanali komunikacije, u: Svjedok, Godišnjak katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije, 18/2011., 36-39.

Logoterapijski pristup depresiji, Crkva u svijetu, Vol. 51, No. 1, 2016, 78-97.

Pučka pobožnost u rascjepu između kognitivnog i emotivnog, Crkva u svijetu, Vol. 52, No.4, 2017, 737-751.

Muškarac između zemlje i neba (Pehar, Marinko; Jozić, Ivo; Pardon, Đurica; Bošnjaković, Josip; Vidović, Boris), u: Živimo ljubav. Zbornik radova Studijskih dana održanih u Caritasovom Duhovno-obrazovnom centru Emaus 12. -13. listopada 2017. u povodu 35. obljetnice djelovanja Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, Komadina, Ante i sur. (ur.).Mostar: Caritas biskupija Mostar-Duno i Trebinje-Mrkan, 2017. str. 51-78. https://www.bib.irb.hr/928677